UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

"Twoja Szansa na Przedsiębiorczość" - II Edycja

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o

 

 

 

Informujemy, iż w dniu 30  kwietnia oraz 2 i 4  maja 2018 r.
Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

 

 

Opublikowano 18.12.2017

 

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PAKD Sp. z  o. o. informuje uczestników projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja”, że z dniem 18.12.2017 nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości polegająca na usunięciu  z regulaminu następujących zapisów znajdujących się w §2 -Wydatkowanie środków wsparcia finansowego, w punktach 4 i 5:

4.            Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.

 

5.            Obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

 

W załączeniu nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Regulamin przyznawania środków - do pobrania (pdf) (doc)

 

 

 

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017r.
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o . zmienia adres siedziby
z dotychczasowego na:

Ul. 1 MAJA 49

26-110 Skarżysko-Kamienna
 pok.9

Numery telefonów, adresy e-mail oraz godziny pracy pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

Zapraszamy do nowej siedziby.

Z poważaniem,

Zarząd PAKD SP.Z O.O

 

 

 

Opublikowano w dniu 07.06.2017r.

 

 

Informujemy, iż rozpoczynamy doradztwo pomostowe  z rozliczania dotacji. Wszystkich uczestników, którzy dokonali już wszystkich zakupów prosimy o informację osobistą, telefoniczną lub e-mailową w celu umówienia na doradztwo.


Rozliczanie wsparcia finansowego

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w teczce zawieszkowej w 1 egzemplarzu.

 

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu - Wsparcie Finansowe - do pobrania

 

Załącznik Nr 2.1 - Deklaracja/oświadczenie sprzedawcy - do pobrania

 

Załącznik Nr 2.2 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - do pobrania

 

Załącznik Nr 2.4 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - do pobrania

 

Załącznik Nr 2.5 - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - do pobrania

 

 

 

Opublikowano: 25.04.2017

Rozliczanie wsparcia pomostowego

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w teczce zawieszkowej w 1 egzemplarzu.

 

 

Przypominamy iż zgodnie z § 5 ust. 2 umowy o przyznanie wsparcia pomostowego "Warunkiem wypłaty każdej kolejnej rat miesięcznej wsparcia pomostowego jest rozliczenie przez Uczestnika projektu uprzednio otrzymanej raty wsparcia pomostowego”.

 

 

Wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu – Wsparcie pomostowe

 

 

Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków w ramach wsparcia pomostowego

 

 

Opublikowano: 21.04.2017

 

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację Doradztwa Pomostowego
w ramach projektu:

 

„Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja”

 

 

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy Działania RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania RPSW.10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 31.03.2017

 

OSTATECZNA LISTA UP

 

KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

 

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”

 OSOBY POZOSTAŁE

 

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

1/BP/S

90

2

14/BP/S

87,5

3

12/BP/K

86

4

8/BP/K

86

5

3/BP/S

85,5

6

15/BP/S

84,5

7

9/BP/S

84

8

19/BP/S

83,5

9

25/BP/S

83

10

7/BP/K

83

11

17/BP/K

82,5

12

26/BP/S

82

13

10/BP/K

82

14

3/BP/K

81,5

15

21/BP/S

81,5

16

17/BP/S

81,5

17

13/BP/S

81

18

2/BP/S

80

19

13/BP/K

77,5

20

2/BP/K

77,5

21

7/BP/S

75

22

5/BP/S

74,5

23

28/BP/S

74,5

24

19/BP/K

73

25

4/BP/K

72,5

26

24/BP/S

72,5

27

4/BP/S

71,5

28

22/BP/S

71,5

 

 

 

 

 

LISTA REZERWOWA UP
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”
            OSOBY POZOSTAŁE

 

1

10/BP/S

71

2

18/BP/S

68

3

14/BP/K

67,5

4

16/BP/S

65,5

5

29/BP/S

64

6

27/BP/S

63,5

7

18/BP/K

62

8

1/BP/K

62

 

 

 

Opublikowano: 31.03.2017 

 

OSTATECZNA LISTA UP

 

KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

 

 „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”

 

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA

 

 

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

5/BP/K

84,0

2

15/BP/K

83,5

3

6/BP/K

83,0

4

16/BP/K

81,5

5

23/BP/S

78,5

6

12/BP/S

77,0

7

20/BP/S

73,0

8

9/BP/K

72,5

 

 

 

LISTA REZERWOWA UP
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”
OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA

 

1

14/BP/K

67,5

2

16/BP/S

65,5

 

 

 

OSTATECZNA LISTA UP

 

KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

 

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

11/BP/K

83,0

2

8/BP/S

82,5

3

11/BP/S

78,5

4

6/BP/S

76,0

 

 

 

 

 

LISTA REZERWOWA UP
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

 

 

1

28/BP/S

74,5

2

24/BP/S

72,5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano 27.03.2017r.

 

Wszystkich Uczestników, którzy na ten moment założyli  działalności gospodarcze prosimy
 o składanie niżej zamieszczonych wniosków wraz z załącznikami.

 

 

Wniosek o przyznanie środków na rozwój - do pobrania (doc)

 

Wniosek o wsparcie pomostowe - do pobrania (doc)

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 7 - Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu - do pobrania (doc)

 

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o pomocy de minimis - do pobrania (doc)

 

Opublikowano: 20.03.2017

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”
 OSOBY POZOSTAŁE
   

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

1/BP/S

90

2

14/BP/S

87,5

3

12/BP/K

86

4

8/BP/K

86

5

3/BP/S

85,5

6

15/BP/S

84,5

7

9/BP/S

84

8

19/BP/S

83,5

9

25/BP/S

83

10

7/BP/K

83

11

17/BP/K

82,5

12

26/BP/S

82

13

10/BP/K

82

14

3/BP/K

81,5

15

21/BP/S

81,5

16

17/BP/S

81,5

17

13/BP/S

81

18

2/BP/S

80

19

13/BP/K

77,5

20

2/BP/K

77,5

21

7/BP/S

75

22

5/BP/S

74,5

23

28/BP/S

74,5

24

19/BP/K

73

25

4/BP/K

72,5

26

24/BP/S

72

27

4/BP/S

71,5

28

22/BP/S

71,5

29

18/BP/S

68

30

14/BP/K

67,5

31

10/BP/S

66

32

16/BP/S

65,5

33

29/BP/S

64

34

27/BP/S

63,5

35

18/BP/K

62

36

1/BP/K

62

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 20 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 21 do nr 28 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 29 do nr 36 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia do PAKD Sp. z o. o. wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu  w formie pisemnej  5 dni od daty informacji o odrzuceniu wniosku.

 

 

 

Opublikowano: 17.03.2017

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

5/BP/K

84,0

2

15/BP/K

83,5

3

6/BP/K

83,0

4

16/BP/K

81,5

5

23/BP/S

78,5

6

12/BP/S

77,0

7

20/BP/S

73,0

8

9/BP/K

72,5

9

14/BP/K

67,5

10

16/BP/S

65,5

 

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 6 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 7 do nr 8 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 9 do nr 10 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

 

 

 

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

OCENA BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II EDYCJA”

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

Lp.

Numer składanego biznes planu

Ilość otrzymanych punktów

1

11/BP/K

83,0

2

8/BP/S

82,5

3

11/BP/S

78,5

4

6/BP/S

76,0

5

28/BP/S

74,5

6

24/BP/S

72,0

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 2 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 3 do nr 4 listy rankingowej zostają wstępnie zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

 Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 5 do nr 6 listy rankingowej zostają umieszczeni na liście rezerwowej.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 25.02.2017

 

INFORMACJA O TERMINIE NABORU  BIZNES PLANÓW

 

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w dniu 25.02.2017 r.

informujemy, iż biznes plany na okres dwóch lat działalności firmy należy składać

w Biurach Projektu:

Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18

lub

Kielce ul. Wesoła 51 pokój 201

 

w nieprzekraczalnym terminie:

od 27.02.2017r. do 10.03.2017 r.

od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 14.00

 

Biznes plany wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) w twardych okładkach trwale zszytych w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (w wersji PDF) opisanej nazwą projektu.

 

 

 

 

Opublikowano: 19.12.2016r.

 

Informujemy iż rozpoczęliśmy szkolenie ,, ABC Przedsiębiorczości” .
Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia.

 

 

 

Harmonogram ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - do pobrania

 

 

Opublikowano: 15.12.2016

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II Edycja”

KOBIETY

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

13/I/K/S

98

2

4/I/K/S

93

3

4/I/K/K

90,5

4

1/I/K/S

90,5

5

2/I/K/S

88,5

6

10/I/K/K

87,5

7

22/I/K/S

85,5

8

17/I/K/S

85,5

9

5/I/K/K

84

10

11/I/K/S

83,5

11

3/I/K/S

83

12

23/I/K/S

83

13

2/I/K/K

83

14

25/I/K/S

82,5

15

1/I/K/K

81,5

16

19/I/K/S

81,5

17

6/I/K/K

80

18

15/I/K/K

79,5

19

9/I/K/S

79,5

20

7/I/K/K

79

21

21/I/K/S

79

22

24/I/K/S

78,5

23

8/I/K/K

77,5

24

10/I/K/S

77,5

25

9/I/K/K

76,5

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

16/I/K/S

74,5

2

14/I/K/K

73,5

3

3/I/K/K

73

 

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATEK  NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 60 pkt. z oceny Formularza rekrutacyjnego lub mniej niż 42 pkt.         

z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

11/I/K/K

71

2

5/I/K/S

70,5

3

20/I/K/S

70,5

4

8/I/K/S

69,5

5

14/I/K/S

66,5

6

15/I/K/S

66,5

7

26/I/K/S

65

8

18/I/K/S

64,5

9

7/I/K/S

63,5

10

13/I/K/K

62

11

6/I/K/S

52,5

12

12/I/K/K

0

13

12/I/K/S

0

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II Edycja”

 MĘŻCZYŹNI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

6/I/M/K

92,5

2

9/I/M/S

89

3

3/I/M/S

89

4

10/I/M/K

87

5

22/I/M/S

87

6

2/I/M/S

85,5

7

35/I/M/S

85

8

17/I/M/S

84,5

9

26/I/M/S

84

10

2/I/M/K

83,5

11

20/I/M/S

83,5

12

30/I/M/S

83,5

13

18/I/M/S

83,5

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

5/I/M/K

83

2

31/I/M/S

82,5

3

36/I/M/S

82

4

12/I/M/S

81,5

5

7/I/M/K

81,5

6

13/I/M/S

81,5

7

21/I/M/S

81

8

8/I/M/S

81

9

27/I/M/S

80

10

1/I/M/K

79,5

11

4/I/M/S

79,5

12

4/I/M/K

79

13

24/I/M/S

79

14

14/I/M/S

79

15

8/I/M/K

78,5

16

1/I/M/S

78,5

17

7/I/M/S

77

18

29/I/M/S

76

19

34/I/M/S

75,5

20

28/I/M/S

75

21

1/II/M/K

74,5

22

11/I/M/S

74

23

32/I/M/S

74

24

9/I/M/K

73,5

 

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW  NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

(uzyskanie mniej niż 60 pkt. z oceny Formularza rekrutacyjnego lub mniej niż 42 pkt. z części II Formularza rekrutacyjnego)

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

25/I/M/S

73

2

6/I/M/S

72

3

33/I/M/S

68

4

23/I/M/S

65

5

15/I/M/S

65

6

19/I/M/S

64,5

7

3/I/M/K

63,5

8

10/I/M/S

58,5

9

5/I/M/S

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II Edycja” OSOBY ODCHODZACE Z ROLNICTWA

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW/EK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

2/II/M/S

85

2

6/II/M/K

82,5

3

5/II/M/K

80

4

3/II/M/S

79

5

2/II/K/K

78

6

4/II/M/K

77,5

7

2/II/M/K

77,5

8

1/II/K/S

77

9

1/II/M/S

77

10

1/II/K/K

76

11

3/II/M/K

75,5

 

REZERWOWA LISTA RANKINGOWA

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

1/II/M/K

74,5

 

 

 

 

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II Edycja”

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW/EK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Ilość punktów

1

2/ON/S

87,5

2

1/ON/S

84,5

3

5/ON/S

83

4

3/ON/S

76

5

1/ON/K

73

6

4/ON/S

72,5

 

 

 

Opublikowano: 07.12.2016

 

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację do projektu.

 

 

Opublikowano: 30.11.2016

 

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację do projektu dla osób
z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Opublikowano: 24.11.2016

 

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 2 Regulaminu rekrutacji przedłuża się do 9.12. 2016 termin składania Formularzy rekrutacyjnych.

Przedłużenie powyższe dotyczy wyłącznie:

- osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych

- osób niepełnosprawnych

PAKD zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 9.12 2016 zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie www projektu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 

 

 

Opublikowano: 25.10.2016

 

W zakładce "Rekrutacja" opublikowano Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych wraz z załącznikami.

 

Opublikowano: 25.10.2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

PODKARPACKA AGENCJA

KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

 

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

,,Twoja szansa na przedsiębiorczość II edycja” 

Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które zamieszkują  w rozumieniu KC w woj. świętokrzyskim w powiatach  skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim, nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • kobiety, 

  • osoby po 50 r. życia,

  • z niepełnosprawnościami,

  • długotrwale bezrobotne,

  • niskowykwalifikowane,

lub

- odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej  sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, niskowykwalifikowani), a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

 

Proces rekrutacji rozpocznie się

od 10.11.2016 r. i trwać będzie do 24.11.2016 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurach Projektu (wraz z dowodem osobistym);

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Fałata 18;

- e-mailowo (kandydat przesyła wypełniony formularz rekrutacyjny na wskazany na stronie internetowej projektu adres i w ciągu 3 dni musi się zgłosić osobiście do jednego z biur projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia oryginałów wymaganych zaświadczeń, nie później jednak jak w ostatnim dniu naboru).

 

Biura Projektu:

 

Skarżysko-Kamienna

ul. Fałata 18

Poniedziałek – Piątek

w godz. 8.00 – 12.00

tel: 510-931-343

577-483-130

 

Kielce

Ul. Wesoła 51 pokój 201

(skrzydło B II piętro)

Poniedziałek – Piątek

W godz. 8.00 – 11.00

Tel: 516-019-606

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Strona internetowa: www.tsp2.pakd.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.